Brno | Velké Meziříčí

advokátní kancelář

Ceník právních služeb

Mimosmluvní odměna

V případě, že není mezi advokátem a klientem sjednána výše odměny za poskytování právních služeb, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna

Při stanovení výše odměny za právní služby upřednostňujeme individuální přístup ke každému klientovi. Výše odměny popř. způsob jejího výpočtu jsou většinou výsledkem dohody s klientem.

Ve většině případů je účtována odměna za každou hodinu času účelně stráveného poskytováním právních služeb – v závislosti na náročnosti poskytované právní služby. Zohledněna může být i momentální finanční situace klienta. Vždy je účtován skutečný čas strávený poskytováním služby, nikoliv čas za každou započatou hodinu.

S klientem je také možné dohodnout paušální odměnu, stanovenou pevnou částkou, a to za poskytnutí právních služeb v jedné konkrétní věci (např. za vypracování obchodních podmínek, za vypracování smlouvy, založení společnosti, za zastupování v soudním sporu apod.)

Našim klientům nabízíme možnost výběru stanovení ceny právních služeb hodinovou sazbou, pevnou sazbou nebo i podílovou odměnou, závislou např. na výsledku soudního sporu.

V případě dlouhodobé spolupráce je pro klienta výhodnější dohodnout paušální odměnu stanovenou pevnou částkou ze pravidelné poskytování právních služeb. Tato částka je splatná měsíčně.