Brno | Velké Meziříčí

advokátní kancelář

Právo nemovitostí

  • Komplexní právní servis v souvislosti s převody nemovitostí
  • Příprava a připomínkování veškerých smluv souvisejících s převody nemovitostí
  • Advokátní úschova kupní ceny
  • Nájem a podnájem budov, nebytových prostor, bytů a pozemků
  • Úprava věcných práv – věcných břemen, zástavních a předkupních práv
  • Vypořádání spoluvlastnictví nemovitostí a úprava jejich společného užívání
  • Zastupování před katastrálními úřady, stavebními úřady a dalšími orgány státní správy
  • Developerské projekty a jejich financování