Brno | Velké Meziříčí

advokátní kancelář

Stavební právo

  • Úprava právních vztahů ke stavebním pozemkům
  • Zastupování v rámci územního řízení
  • Zastupování v rámci stavebního řízení
  • Zpracování a připomínkování smluv o dílo a zastupování ve sporech z nich vzniklých
  • Smlouvy s architekty, projektanty, stavebním dozorem
  • Vady staveb, reklamace, náhrada škody