Brno | Velké Meziříčí

advokátní kancelář

Soudní spory a rozhodčí řízení

  • Posouzení nároků klienta a nároků vůči klientovi uplatněným
  • Právní servis při mimosoudním řešení sporů
  • Příprava žalob a dalších podání k obecným a rozhodčím soudům
  • Zastupování před obecnými soudy
  • Zastupování v rozhodčím řízení
  • Právní servis při vymáhání pohledávek
  • Zastupování v exekučním řízení