Brno | Velké Meziříčí

advokátní kancelář

Trestní právo

  • poradenství v oblasti předcházení trestné činnosti
  • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
  • příprava trestních oznámení
  • zastupování v přípravném řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení