Brno | Velké Meziříčí

advokátní kancelář

Obchodní právo

  • Zpracování a připomínkování obchodních smluv
  • Zpracování a připomínkování obchodních podmínek
  • Příprava rámcových smluv
  • Problematika cenných papírů
  • Ochranné známky
  • Právní audit
  • Náhrada škody
  • Vymáhání a správa pohledávek
  • Zastupování v soudním a rozhodčím řízení
  • Zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení