Akvizice a prodej společností

Advokátní kancelář Musil a partneři se pohybuje též na trhu firem. V této oblasti poskytuje právní poradenství, ale rovněž sama na trhu aktivně působí.

Zvažujete-li nákup fungující obchodní společnosti nebo naopak chcete obnovit neprosperující společnost, pak kromě znalosti okolností trhu je třeba velmi pečlivě posoudit efektivitu dané investice. Ta může být dramaticky ovlivněná právními okolnostmi. Vámi vybraná obchodní společnost může být například extrémně zadlužená, může být účastníkem soudního sporu, může mít spoustu doposud nesplatných dluhů, jejichž existence může být částečně zastřena. Problémy se však mohou týkat i samotného předmětu podnikání nebo fungování společnosti. Orgánům společnosti například mohlo vypršet funkční období, případně má společnost problémy s fungováním nejvyššího orgánu.

Naše klienty tak plně provázíme celým procesem akvizice společnosti za účelem dalšího prodeje, ale též za účelem dalšího provozování. Kromě přípravy nebo posouzení nezbytných právních dokumentů k převzetí společnosti a následného efektivního prodeje jsme tedy připraveni zpracovat nebo revidovat též pracovněprávní dokumenty, provést nezbytné změny společnosti a další kroky k naplnění zamýšleného cíle klienta s nově získanou společností.

Kontaktujte nás

MENUX