Finanční právo

  • zastupování v daňovém řízení před správcem daně a vedení sporů se správci daně
  • žaloby proti rozhodnutí daňových orgánů
  • zastupování v daňovém řízení

V oblasti finančního práva naše kancelář především zastupuje klienty v daňovém řízení vedeném správcem daně, a to zejména při postupu k odstranění pochybnosti nebo při samotné daňové kontrole. Proces však nemusí končit již v této fázi, kdy za určitých okolností je nutné vstoupit až do řízení soudného. Podáváme tedy za klienty též žaloby proti rozhodnutím daňových orgánů a v následném řízení je zastupujeme.

Kontaktujte nás

MENUX