Náš tým

Vítězslav Musil
Mgr. Vítězslav Musil, advokát

Před založením vlastní advokátní kanceláře působil v letech 2003 - 2005 v brněnské advokátní kanceláři GOTTWEIS & PARTNER. V letech 2006 - 2007 pracoval na právním oddělení významné realitní a developerské společnosti. V letech 2007 - 2009 pracoval v advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky v Brně.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členem České advokátní komory, ev. č. ČAK 12964. Hovoří česky, anglicky a německy.

Specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností, zejména pak na poradenství ve věcech týkajících se vedení společností, jejich fungování, změn, zakládání, přeměn, akvizic a prodeje společností. 

Zaměřuje se na poskytování právních služeb především klientům z odvětví strojírenství a průmyslu celkově.

Dlouhodobě se věnuje rovněž poskytování právních služeb rodinným firmám, majetkovým rodinným vztahům a problematice nástupnictví rodinných firem.

email: vitezslav.musil@vmusil.com
Jakub Šrámek
Mgr. Jakub Šrámek, advokát

Od roku 2013 pracuje v Advokátní kanceláři Musil a partneři s.r.o., v současné době jako trvale spolupracující advokát.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členem České advokátní komory, ev. č. ČAK 19182.

Hovoří česky, anglicky, španělsky a německy.

Specializuje se na právo občanské, obchodní a korporátní právo (např. založení, změny, přeměny, fungování a zánik obchodních společností), spornou agendu, právo ochrany osobních údajů a na právo trestní.

Jeho specializace rovněž směřuje do softwarového a internetového práva, kde radí klientům jak v pozici spotřebitelů nebo běžných uživatelů internetu, tak i poskytovatelům služeb na internetu, případně též producentům softwaru nebo jiným subjektům působícím v IT.

email: jakub.sramek@vmusil.com
Lucie Slováková
Mgr. Lucie Slováková, advokátka

Po ukončení studia pracovala na pozici podnikového právníka. V letech 2009 - 2011 působila v brněnské advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky, advokáta. Od roku 2011 pracuje v Advokátní kanceláři Musil a partneři s.r.o., v současné době jako trvale spolupracující advokát

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou České advokátní komory, ev. č. ČAK 15086. Hovoří česky a anglicky.

Specializuje se zejména na právo trestní, právo obchodních korporací a na spornou agendu.

email: lucie.slovakova@vmusil.com
Patrik Lukeš
Mgr. Patrik Lukeš, advokát

Od roku 2015 pracuje v Advokátní kanceláři Musil a partneři s.r.o., v současné době jako trvale spolupracující advokát. Od roku 2013 působil též ve Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členem České advokátní komory, ev. č. ČAK 18541.

Hovoří česky, anglicky a německy.

Specializuje se na právo občanské, právo obchodní, právo ochrany spotřebitele a na právo správní.

email: patrik.lukes@vmusil.com
Jakub Šrámek
Mgr. Veronika Robotková, advokátka

V Advokátní kanceláři Musil a partneři s.r.o. pracuje od roku 2020 jako trvale spolupracující advokát. Má zkušenosti i předchozí právní praxi z advokátní kanceláře se zaměřením na občanské a obchodní právo i kanceláře insolvenčního správce.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je členkou České advokátní komory, ev. č. ČAK 19467.

Hovoří česky a anglicky.

Klientům poskytuje kompletní právní poradenství zejména v oblasti práva občanského a rodinného, práva obchodního a věnuje se i sporné agendě.

email: veronika.robotkova@vmusil.com
Jakub Šrámek
Bc. Renata Karmazinová, DiS.

V Advokátní kanceláři Musil a partneři s.r.o. pracuje na pozici asistentky.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

email: office@vmusil.com
Jakub Šrámek
Radim Liška

V Advokátní kanceláři Musil a partneři s.r.o. pracuje na pozici právního praktikanta od roku 2018.

Studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Jakub Šrámek
Lukáš Chalupa

V Advokátní kanceláři Musil a partneři s.r.o. pracuje na pozici právního praktikanta od roku 2020.

Studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

MENUX