Náš tým

Vítězslav Musil
Mgr. Vítězslav Musil, advokát

Před založením vlastní advokátní kanceláře, v níž je nyní na pozici společníka, působil v letech 2003 - 2005 v brněnské advokátní kanceláři GOTTWEIS & PARTNER. V letech 2006 - 2007 pracoval na právním oddělení významné realitní a developerské společnosti. V letech 2007 - 2009 pracoval v advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky v Brně.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členem České advokátní komory, ev. č. ČAK 12964. Hovoří česky, anglicky a německy.

Specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností, zejména pak na poradenství ve věcech týkajících se vedení společností, jejich fungování, změn, zakládání, přeměn, akvizic a prodeje společností. 

Zaměřuje se na poskytování právních služeb především klientům z odvětví strojírenství a průmyslu celkově.

Dlouhodobě se věnuje rovněž poskytování právních služeb rodinným firmám, majetkovým rodinným vztahům a problematice nástupnictví rodinných firem.

email: vitezslav.musil@vmusil.com
Ladislav Robotka
Mgr. Ladislav Robotka, advokát

V Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o. působí od roku 2012, od roku 2017 je jejím společníkem. Od roku 2011 působil též ve Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členem České advokátní komory, ev. č. ČAK 17478. Hovoří česky, anglicky a německy.

Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, obchodního a korporátního práva, spornou agendu a právo ochrany spotřebitele. Jeho specializace rovněž směřuje do softwarového a internetového práva, kde radí klientům jak v pozici spotřebitelů nebo běžných uživatelů internetu, tak i poskytovatelům služeb na internetu, případně též producentům softwaru nebo jiným subjektům působím v IT.

email: ladislav.robotka@vmusil.com
Michaela Sochová
Mgr. Michaela Sochová, advokátka

Po ukončení studia pracovala v letech 2008 - 2009 na pozici notářské koncipientky v notářské kanceláři JUDr. Marie Bartákové, notářky v Brně. V letech 2009 - 2012 pracovala v advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky, advokáta. Od roku 2012 působí v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době jako trvale spolupracující advokát.

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou České advokátní komory, ev. č. ČAK 14654. Hovoří česky a německy.

Specializuje se zejména na právo rodinné. Nejčastější agendou Mgr. Sochové je řešení otázek vzniku a zániku manželství, především v podobě sporných a nesporných rozvodů, dále též v oblasti péče o nezletilé děti apod. Zaměřuje se též na právní služby v oblasti práva obchodního a trestního.

email: michaela.valkova@vmusil.com
Lucie Slováková
Mgr. Lucie Slováková, advokátka

Po ukončení studia pracovala na pozici podnikového právníka. V letech 2009 - 2011 působila v brněnské advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky, advokáta. Od roku 2011 pracuje v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době jako trvale spolupracující advokát

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou České advokátní komory, ev. č. ČAK 15086. Hovoří česky a anglicky.

Specializuje se zejména na právo trestní, právo obchodních korporací a na spornou agendu.

email: lucie.sehnalova@vmusil.com
Patrik Lukeš
Mgr. Patrik Lukeš, advokátní koncipient

Od roku 2015 pracuje v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době na pozici advokátní koncipient. Od roku 2013 působil též ve Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje.

Hovoří česky, anglicky a německy.

Specializuje se na právo občanské, právo obchodní, právo ochrany spotřebitele a na právo správní.

email: patrik.lukes@vmusil.com
Jakub Šrámek
Mgr. Jakub Šrámek, advokátní koncipient

Od roku 2013 pracuje v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době na pozici advokátní koncipient.

Hovoří česky, anglicky, španělsky a německy.

Specializuje se na právo občanské, obchodní a korporátní právo (např. založení, změny, přeměny, fungování a zánik obchodních společností), spornou agendu, právo ochrany osobních údajů a na právo trestní.

email: jakub.sramek@vmusil.com
Renata Karmazinová
Bc. Renata Karmazinová, DiS.

V advokátní kanceláři pracuje na pozici asistentky.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a VOŠ ve Žďáru nad Sázavou, obor ekonomika strojírenství.

email: office@vmusil.com a info@vmusil.com
Petra Juhasová
Mgr. Petra Juhasová, DiS.

V advokátní kanceláři pracuje na pozici asistentky.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a VOŠ Tábor, obor pozemkové úpravy a ekologie krajiny.

email: office@vmusil.com a info@vmusil.com
Tereza Brejšková
Tereza Brejšková

V advokátní kanceláři pracuje na pozici právní praktikantky od roku 2017.

Studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Radim Liška
Radim Liška

V advokátní kanceláři pracuje na pozici právního praktikanta od roku 2018.

Studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

MENUX