Náš tým

Mgr. Vítězslav Musil, advokát

Před založením vlastní advokátní kanceláře, v níž je nyní na pozici společníka, působil v letech 2003 - 2005 v brněnské advokátní kanceláři GOTTWEIS & PARTNER. V letech 2006 - 2007 pracoval na právním oddělení významné realitní a developerské společnosti. V letech 2007 - 2009 pracoval v advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky v Brně.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členem České advokátní komory, ev. č. ČAK 12964. Hovoří česky, anglicky a německy.

Zaměřuje se především na poskytování komplexních právních služeb v oblasti agendy obchodních společností (např. založení, změny, přeměny, fungování, zánik) tak, aby byly splněny všechny zákonné předpoklady pro jejich bezproblémové a efektivní působení na trhu a pro plnění jejich podnikatelských i nepodnikatelských cílů. Jedná se zejména o obchodní společnosti z oblasti strojírenství, softwaru, internetu, dopravy a dalších. Dále se specializuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti strojírenství, kde vybraným společnostem ale i jednotlivcům poskytuje právní služeb dle jejich konkrétních potřeb.

Věnuje se však i generální praxi a právnímu zakotvení různorodých životních situací klientů.

email: vitezslav.musil@vmusil.com
Mgr. Ladislav Robotka, advokát

V Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o. působí od roku 2012. V roce 2017 se stal historicky druhým společníkem této advokátní kanceláře, a to po dlouholeté a velice produktivní spolupráci. Od roku 2011 působil též ve Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členem České advokátní komory, ev. č. ČAK 17478. Hovoří česky, anglicky a německy.

Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, obchodního a korporátního práva, spornou agendu a právo ochrany spotřebitele. Jeho specializace rovněž směřuje do softwarového a internetového práva, kde radí klientům jak v pozici spotřebitelů nebo běžných uživatelů internetu, tak i poskytovatelům služeb na internetu, případně též producentům softwaru nebo jiným subjektům působím v IT.

email: ladislav.robotka@vmusil.com
Mgr. Michaela Sochová, advokátka

Po ukončení studia pracovala v letech 2008 - 2009 na pozici notářské koncipientky v notářské kanceláři JUDr. Marie Bartákové, notářky v Brně. V letech 2009 - 2012 pracovala v advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky, advokáta. Od roku 2012 působí v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době jako trvale spolupracující advokát.

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou České advokátní komory, ev. č. ČAK 14654. Hovoří česky a německy.

Specializuje se zejména na právo rodinné. Nejčastější agendou Mgr. Sochové je řešení otázek vzniku a zániku manželství, především v podobě sporných a nesporných rozvodů, dále též v oblasti péče o nezletilé děti apod. Zaměřuje se též na právní služby v oblasti práva obchodního a trestního.

email: michaela.valkova@vmusil.com
Mgr. Lucie Slováková

Po ukončení studia pracovala na pozici podnikového právníka. V letech 2009 - 2011 působila v brněnské advokátní kanceláři Mgr. Miloše Procházky, advokáta. Od roku 2011 pracuje v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době jako trvale spolupracující advokát. V současnosti má Mgr. Lucie Slováková pozastavený výkon advokacie z důvodu vlastní žádosti, a to čerpání mateřské dovolené.

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou České advokátní komory, ev. č. ČAK 15086. Hovoří česky a anglicky.

Specializuje se zejména na právo trestní, právo obchodních korporací a na spornou agendu.

email: lucie.sehnalova@vmusil.com
Mgr. Patrik Lukeš

Od roku 2015 pracuje v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době na pozici advokátní koncipient. Od roku 2013 působil též ve Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje.

Hovoří česky, anglicky a německy.

Specializuje se na právo občanské, právo obchodní, právo ochrany spotřebitele a na právo správní.

email: patrik.lukes@vmusil.com
Mgr. Jakub Šrámek

Od roku 2013 pracuje v Advokátní kanceláři Musil, Robotka a partneři s.r.o., v současné době na pozici advokátní koncipient.

Hovoří česky, anglicky, španělsky a německy.

Specializuje se na právo občanské, obchodní a korporátní právo (např. založení, změny, přeměny, fungování a zánik obchodních společností), spornou agendu, právo ochrany osobních údajů a na právo trestní.

email: jakub.sramek@vmusil.com
Bc. Renata Karmazinová, DiS.

V advokátní kanceláři pracuje na pozici asistentky.

Vystudovala VOŠ ve Žďáru nad Sázavou, obor ekonomika strojírenství.

email: office@vmusil.com a info@vmusil.com
Mgr. Petra Juhasová, DiS.

V advokátní kanceláři pracuje na pozici asistentky.

Vystudovala VOŠ Tábor, obor pozemkové úpravy a ekologie krajiny.

email: office@vmusil.com a info@vmusil.com

MENUX