Běh záruční doby v případě vad společných částí budovy

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9.11.2017 sp. zn. 26 Cdo 3075/2016 v rámci sporu o odstranění vad přinesl zajímavé řešení ohledně otázky běhu záruční doby společných prostor bytové jednotky v režimu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kdy lze s velkou pravděpodobností očekávat aplikovatelnost těchto závěrů i pro režim odpovědnosti za vady dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Řešenou problematikou byla záruční doba k uplatnění práva na odstranění vady, kdy tato začne dle závěrů Nejvyššího soudu běžet ihned po vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí nehledě na to, zda se další bytové jednotky převedou později. Společné prostory vyžadující odstranění vady nabývá kupující na rozdíl do bytové jednotky sice do spoluvlastnictví, avšak ani tím se nemůže měnit běh záruční doby či rozsah záruky, neboť by kupující dostatečně nebyl chráněn ohledně nároku na uplatnění práva na odstranění vady. Jinými slovy ochrana kupujícího dle záruky (resp. obdobně i odpovědnosti za vady) se musí v plném rozsahu týkat všech věcí, které jsou předmětem kupní smlouvy, a to s jednotným během záruční doby (resp. obdobně i lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady). Tento závěr koresponduje s tím, že nelze převést bytovou jednotku bez současného převodu vlastnického práva k přináležejícímu podílu na společných částech budovy.


Více zde:

https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/odpovednost-za-vady-107190.htmlZpět na výpis novinek

MENUX