Částečné zastavení exekuce i v případě pravomocného rozhodnutí soudu

Velmi důležitý nález sp.zn. II. ÚS 4072/18 ze dne 15.08.2019 vydal v nedávné době Ústavní soud, který se zabýval ústavní stížností ve věci odůvodněnosti zastavení exekučního řízení dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Ústavní soud v tomto nálezu zejména uvádí, že je povinností soudu v případě nepřiměřeně vysokých úroků z vymáhané částky exekuční řízení skutečně částečně zastavit i v případě existence pravomocného rozhodnutí soudu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení či dalšího vedení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Více zde:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/II._US_3194_18_an.pdfZpět na výpis novinek

MENUX