Lex voucher

V reakci na pandemii onemocnění COVID-19 přijal zákonodárce nový zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „lex voucher“), čímž se snažil usnadnit situaci zejména cestovním kancelářím, kterým byl v období od února 2020 do srpna 2020 zásadně znesnadněn výkon činnosti, ať už z důvodu obav z onemocnění na straně zákazníků, vládních opatření či přijatých omezení ze strany zahraničních států.

Samotný zákon spočívá v tom, že cestovní kanceláře nemusejí vracet peníze zákazníkům, kteří v období od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 nemohli odcestovat na sjednaný zájezd, ale mohou jim místo toho vystavit poukaz na zájezd, za který si zákazník může vybrat náhradní zájezd stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednaná v původní smlouvě o zájezdu. Zákazník přitom může využít poukaz až do 31. srpna 2021, a pokud tak neučiní, je cestovní kancelář povinna vrátit mu v plné výši částku, kterou zákazník za původní zájezd zaplatil. Nadto zákon v § 3 odst. 3 obsahuje výčet zvláště chráněných osob, kteří mohou odmítnout poukaz na zájezd kdykoliv. Takovou osobou je například osoba starší 65 let, těhotná žena, osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, osoba nezaměstnaná vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a další.

Lex voucher bohužel dostatečně nezajišťuje ochranu spotřebitele, protože neobsahuje ustanovení o sankcích za případné porušování či obcházení zákona ze strany cestovních kanceláří, a tak mají v takovém případě spotřebitelé poměrně nízkou šanci na to, aby se domohli náhrady či nápravy spáchaných škod. Cestovní kanceláře nejčastěji nabízejí spotřebitelům poukazy vlastní, a nikoliv podle lex voucher. Mohou si v nich pak určit, že po datu 31. srpna 2021 nebudou v případě, že zákazník poukaz nevyužije, peníze vracet, ale že poukaz jednoduše propadne.

Jestliže si nejste jistí, jestli je poukaz, který jste od cestovní kanceláře obdrželi, v pořádku, případně jak se můžete domoci poukazu ve smyslu zákona č. 185/2020 Sb., na který máte nárok, a zároveň i vrácení zaplacených peněz, neváhejte se na nás obrátit.Zpět na výpis novinek

MENUX