Nový výklad moderace smluvní pokuty

Nejvyšší soud ČR přinesl rozhodnutím ze dne 11.04.2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016 poměrně zásadní výkladovou novotu do možnosti moderace smluvní pokuty. Dle popsaného rozhodnutí má být možné moderovat rovněž již zaniklou smluvní pokutu např. v důsledku jejího započtení.

Více zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-moderaci-smluvni-pokuty-novy-pristup-dlevelkeho-senatu-nejvyssiho-soudu-cr-108090.html

Zpět na výpis novinek

MENUX