Příklep v dražebním jednání – nutnost zkoumat existenci důvodu pro zastavení exekuce

V nálezu sp. zn. II. ÚS 4072/18 ze dne 15.08.2019 se Ústavní soud vyjádřil k problematice příklepu v dražebním jednání. V jádru tohoto nálezu uvádí, že ačkoliv po vydání usnesení o příklepu (tedy po realizaci dražby) není možné zastavit výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, obecné soudy jsou povinny se v řízení o odvolání proti usnesení o příklepu meritorně zabývat námitkou, že v době dražby existoval důvod pro zastavení exekuce, o kterém exekutor či soud věděl či měl vědět, bez ohledu na to, zda byl podán i návrh na zastavení exekuce. Pokud je pak námitka důvodná, je třeba, aby soud změnil usnesení o příklepu i přes již proběhlou dražbu tak, že se příklep neuděluje. V případě, že by se soud námitkou nezabýval, porušil by tím právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Více zde:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/II._US_4072_18_an.pdfZpět na výpis novinek

MENUX