Vydání zajišťovacího příkazu

Správce daně musí důvody pro vydání zajišťovacího příkazu řádně vymezit a opřít je o popsané skutečnosti, které odpovídají pravdě. Zajišťovací příkaz představuje poměrně značný zásah do práv daňového subjektu, tudíž očekávané obtíže nebo nedobytnost v době vymahatelnosti doposud nesplatné musí být skutečně značné.

Více zde:
https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/zajistovaci-prikaz107940.html

Zpět na výpis novinek

MENUX