Archiv novinek

Náhradní výživné

Součástí právního řádu se stává nová forma sociální dávky hrazené státem, a to náhradní výživné. Jedná se o prostředek, jak pomoci samoživitelkám či samoživitelům, kterým druhý rodič nezaopatřeného dítěte neplatí alimenty vůbec, anebo je platí v nižší částce, než v jaké je určil soud.

Číst více

Lex voucher

V reakci na pandemii onemocnění COVID-19 přijal zákonodárce nový zákon, jehož hlavní přínos spočívá v tom, že cestovní kanceláře nemusejí vracet peníze zákazníkům, kteří v období od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 nemohli odcestovat na sjednaný zájezd, ale mohou jim místo toho vystavit poukaz na zájezd, za který si zákazník může vybrat náhradní zájezd stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednaná v původní smlouvě o zájezdu.

Číst více

Insolvenční právo v době COVID – 19

Během šíření epidemie koronaviru SARS CoV-2 bylo vydáno několik mimořádných opatření, která si vyžádala velkou pozornost veřejnosti a byla hojně diskutována. Avšak objevila se i některá, která veřejnosti spíše unikla. Legislativa zmírňující dopady epidemie koronaviru SARS CoV-2 se dotkla také postavení věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení.

Číst více

Novela občanského zákoníku - posílení postavení pronajímatele

Zákonodárce vzal v potaz často velice nesnadné postavení pronajímatele a umožnil mu ve smlouvě o nájmu bytu s nájemcem ujednat smluvní pokutu.

Číst více

Částečné zastavení exekuce i v případě pravomocného rozhodnutí soudu

Ústavní soud připustil částečné zastavení exekuce vedené na základě pravomocného rozhodnutí soudu v případě nepřiměřené výše příslušenství.

Číst více

MENUX