Archiv novinek

Příklep v dražebním jednání – nutnost zkoumat existenci důvodu pro zastavení exekuce

Soudy jsou povinny se v řízení o odvolání proti usnesení o příklepu meritorně zabývat námitkou, že v době dražby existoval důvod pro zastavení exekuce. Pokud je námitka důvodná, lze zvrátit již provedenou dražbu změnou usnesení o příklepu tak, že se příklep vydražiteli neuděluje.

Číst více

Běh záruční doby v případě vad společných částí budovy

Záruční doba k uplatnění práv na odstranění vady (resp. i práv z nynější zákonné odpovědnosti za vady) ohledně vad společných částí budovy počne shodně jako v případě vad bytové jednotky běžet po vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Ochrana kupujícího se tedy musí týkat všech věcí, které jsou předmětem koupě.

Číst více

Nový výklad moderace smluvní pokuty

Nejvyšší soud ČR přinesl rozhodnutím ze dne 11.04.2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016 poměrně zásadní výkladovou novotu do možnosti moderace smluvní pokuty.

Číst více

Vydání zajišťovacího příkazu

Správce daně musí důvody pro vydání zajišťovacího příkazu řádně vymezit a opřít je o popsané skutečnosti, které odpovídají pravdě.

Číst více

Zpracování osobních údajů - nadbytečný souhlas

Správci opakovaně po svých zákaznících, klientech nebo též po spolupracujících subjektech vyžadují ke zpracování osobních údajů souhlas tam, kde to není dle Nařízení GDPR potřeba.

Číst více

MENUX