O nás

Advokátní kancelář Musil a partneři s.r.o. je zavedenou společností poskytující komplexní právní poradenství nejvyšší kvality zejména v oblasti práva obchodních společností, softwarového práva, internetového práva, práva dopravního, práva rodinného, občanského a obchodního a dále též v oblasti ochrany osobních údajů.

Prostřednictvím týmu zkušených specialistů a spolupráce s daňovými poradci, auditory, znalci, notáři a dalšími odborníky tak dochází k plnění cílů směřujících k naplnění specifických potřeb klienta v podnikatelské i osobní sféře. Při poskytování právních služeb je kladen nejvyšší důraz na odbornost, profesionalitu, hospodárnost, efektivnost a v neposlední řadě na osobní přístup ke klientovi. Ochrana a prosazování právního zájmu klienta jsou na prvním místě, klientovi tedy vždy pozorně nasloucháme a po vyhodnocení specifických požadavků připravíme řešení zajišťující jeho maximální právní jistotu tak, aby jeho podnikatelská činnost, případně osobní sféra byly šetřeny i po stránce časové. Tohoto cíle dosahujeme zejména díky jednoznačnému vymezení požadavků klienta, jejich detailnímu a odbornému právnímu posouzení a zpracováním podání nebo obecněji dokumentace na výborné úrovni po formální i obsahové stránce.

Právo není tvořeno pouze zákony, ale celým spektrem formálních a materiálních pramenů, které různými způsoby ovlivňují jeho podobu. V rámci profesionálního právního poradenství tedy nedochází k posouzení konkrétních práv a povinností pouze na základě výslovného znění právního pravidla, ale rovněž na základě dalších důležitých zdrojů, které ovlivňují intepretaci a aplikaci daného pravidla. Jazykový výklad právního pravidla totiž neslouží jako definitivní ukazatel pro podřazení skutkového stavu pod právní normu, vždy je třeba zkoumat i širší kontext obecných právních zásad nebo i judikatury, které mají své neopominutelné postavení. K posouzení právního postavení a zachování maximální právní jistoty subjektu tedy může dojít jen díky profesionálně poskytovaným právním službám a ne díky pouhému pročtení a porozumění výslovného znění právního předpisu.

Klientelu advokátní kanceláře tvoří jak podnikatelské subjekty z různých oborů průmyslu, obchodu a služeb s přesahem i do mezinárodní obchodní sféry, tak i jednotlivé fyzické osoby působící na čistě regionální úrovni, případně i s právními problémy z jejich osobní sféry. Naše společnost vychází vstříc všem realizovatelným požadavkům klienta při zachování pravidel stanovených pro výkon advokacie dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii s kvalitou služeb na mezinárodní úrovni.

Advokátní kancelář působí:

 • v Brně na adrese
  Hlinky 155/86
  Staré Brno
  PSČ: 603 00
 • ve Velkém Meziříčí, v Galerii Nový Svit
  Náměstí 13/15
  PSČ: 594 01
 

Dle domluvy mohou však být právní služby poskytovány i v sídle klienta nebo na jiných dohodnutých místech.

MENUX