Občanské právo

  • sepisování smluv (kupní, darovací, nájem, dílo, věcná břemena apod.)
  • náhrada nemajetkové újmy; náhrada škody; bezdůvodné obohacení
  • ochrana spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy)
  • sepis všeobecných obchodních podmínek, vzorových smluv
  • zajištění závazků (zástava, postoupení pohledávky)
  • právní pomoc při jednání s pojišťovnami
  • zastupování v dědických sporech

Mezi právní odvětví, se nímž se člověk setkává téměř každý den, zcela jistě patří právo občanské. Pomůžeme Vám při sepisování smluv. Zaměřujeme se pak především na smlouvy kupní, darovací, nájemní či smlouvy o dílo. Jistě se Vám někdy stalo, že jste si pořídili zboží např. přes e-shop, a toto neodpovídalo požadovaným kvalitám a museli jste jej vracet či reklamovat. I s tímto Vám naše kancelář ráda pomůže. Dále pro klienty vymáháme náhradu škody či náhradu nemajetkové újmy. V poslední době přibývá taktéž sporů při jednání s pojišťovnami – jste účastníkem dopravní nehody, kdy je Vaše vozidlo poškozeno a pojišťovna odmítá vyplatit skutečnou způsobenou škodu? V takovém případě máme bohaté zkušenosti s vymáháním takovéto nepřiznané částky. Poskytované právní poradenství v oblasti občanského práva se mimo výše uvedené zaměřuje i na zastupování v dědických sporech, sepisování všeobecných obchodních podmínek či právní pomoc při zajišťování závazků.

Kontaktujte nás

MENUX