Pracovní právo

  • Vznik pracovního poměru (tvorba pracovních smluv, mzdových výměrů, zkušební doba)
  • Změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesty)
  • Zánik pracovního poměru (výpověď; dohoda o ukončení PP, okamžité zrušení PP)
  • Nároky z případných neplatných ukončení PP
  • DPP a DPČ
  • Příprava vnitropodnikových směrnic nebo jiných vnitřních předpisů
  • Agenturní zaměstnávání
  • Náhrada škody -> pracovní úrazy

V oblasti pracovního práva naše advokátní kancelář zastupuje zaměstnavatele i zaměstnance. Konkrétně se zabýváme právní pomocí při vzniku pracovního poměru, ať už jde o sepis pracovních smluv, mzdových výměrů nebo ostatních doprovodných dokumentů (poučení zaměstnance o obsahu povinností, rozvrhy práce a další). Dále pak řešíme problematiku při změnách pracovního poměru – tedy při převedení na jinou práci nebo přeložení. Pro ukončení pracovního poměru Vám pak sepíšeme výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru nebo dohodu o skončení pracovního poměru. Případné spory vzniknuvší z neplatně rozvázaného pracovního poměru Vám pomůžeme vyřešit ať už mimosoudně či prostřednictvím soudního řízení. Naše kancelář taktéž připravuje vnitropodnikové směrnice a zaobírá se také agenturním zaměstnáváním a s ním spojenými povinnostmi (vznik a zápis agentury práce). I v oblasti pracovního práva pomáháme klientům s náhradou újmy, a to především za vzniklé pracovní úrazy nebo z pozice zaměstnavatele s náhradou škody způsobené zaměstnancem při výkonu práce. Mimo výše zmíněné poskytujeme rovněž poradenství ohledně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Kontaktujte nás

MENUX