Rodinné právo

  • Rozvodové řízení
  • Vypořádání a modifikace společného jmění manželů (předmanželské smlouvy)
  • Zastupování ve věcech péče o nezletilé děti, určení výživného
  • Zastupování v řízení o určení otcovství

Do odvětví rodinného práva spadá především oblast manželství, vztah rodičů k dětem a majetkové poměry v rodině. Velmi častým problémem jsou pak především rozvody. Naše kancelář Vám pomůže v případě podání návrhu na zahájení rozvodové řízení a s ním souvisejícím vypořádáním majetku mezi manžely. S tím jde pak ruku v ruce samozřejmě i pomoc v oblasti určení výživného a jeho případného vymáhání. Dále klienty zastupujeme v řízeních o určení otcovství či ve věcech péče o nezletilé dítě. V neposlední řadě se na nás mohou obrátit i klienti, kteří potřebují upravit majetkové poměry před vstupem do manželství. V takovém případě pak pomůžeme se sepisem předmanželské smlouvy nebo s rozšířením či zúžením rozsahu společného jmění manželů.

Kontaktujte nás

MENUX