Správní právo

  • Zastupování v přestupkových řízeních a ve správních řízeních a soudním řízení správním
  • Sepisování podání ke správním orgánům – opravné prostředky
  • Námitky, připomínky k územnímu plánu, stavebnímu řízení

Právní poradenství v oblasti správního práva poskytuje naše kancelář zejména při zastupování klientů v přestupkových řízeních (dopravní přestupky), dále v řízeních stavebních, řízeních ve věcech zápisu do katastru nemovitostí, řízení před živnostenským úřadem a další. V případě, kdy je nezákonným rozhodnutím správního orgánu zasaženo do Vašich práv či oprávněných zájmů, v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu Vás zastoupíme i v řízení před správními soudy. Dále sepisujeme jednotlivá podání ke správním orgánům, a to včetně opravných prostředků.

Kontaktujte nás

MENUX