Stavební právo

  • Námitky a připomínky k územnímu plánu
  • Zastupování během stavebního řízení – ohlášení stavby, stavební povolení, územní řízení
  • Reklamace, náhrada škody – vady stavby
  • Úprava právních vztahů k pozemkům

Naše kancelář poskytuje poradenství při podávání návrhů, žádostí, námitek či připomínek během územního nebo stavebního řízení. V takovém případě může jít například o ohlášení stavby, stavební povolení, žádost o kolaudační souhlas a další. I zde se zaobíráme problematikou reklamace a s ní spojené náhrady škody za vady staveb. Klientům rovněž pomůžeme s úpravou právních vztahů k nemovitostem.

Kontaktujte nás

MENUX