Trestní právo

Prostřednictvím zkušených kolegů poskytujeme rovněž komplexní právní služby v oblasti trestního práva. Kromě samotné obhajoby v trestním řízení poskytujeme právní poradenství, zpracování analýz a nabízíme rovněž zastoupení pro oběti trestných činů – poškozené. Zaměřujeme se rovněž na trestní odpovědnost právnických osob a trestní odpovědnost mladistvých.

Oběti trestné činnosti

Obětem trestných činů poskytujeme právní poradenství spočívající v posouzení případu a doporučení dalšího postupu, včetně poučení o právech poškozených v trestním řízení a o možnostech další pomoci obětem trestných činů (odborná i peněžitá pomoc obětem trestných činů), zpracování a podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody, účast při podání vysvětlení nebo výslechu svědka a dalších vyšetřovacích úkonech, zastupování před soudem.

Obhajoba v trestním řízení

Ve všech fázích trestního řízení poskytujeme poradenství včetně analýzy případu. Zajistíme účast při podání vysvětlení nebo výslechu svědka i při ostatních vyšetřovacích úkonech. Kompletní právní pomoc poskytujeme také osobám zadrženým a vazebně stíhaným. Poskytujeme rovněž obhajobu ve vazebním zasedání.

V rámci právního poradenství zvážíme a případně doporučíme možnost využití odklonů. V případě podání obžaloby zajistíme obhajobu před soudem, včetně případného podání odvolání a následné obhajoby při veřejném zasedání. Poskytujeme také právní služby související s uplatněním mimořádných opravných prostředků, mezi které patří dovolání, ústavní stížnost, návrh na obnovu řízení nebo stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a následné zastupování při řízení o těchto opravných prostředcích.

Právní pomoc pro odsouzené

Odsouzeným poskytujeme právní zastoupení a rovněž i právní poradenství v otázkách možnosti podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu (např. při trestu zákazu řízení nebo u jiných trestů zákazu činnost) nebo zahlazení odsouzení, aby mohl být vymazán záznam z evidence rejstříku trestů.

MENUX